Hercegovina

Hercegovina, juž. dio Republike Bosne i Hercegovine. Obuhvaća nešto manje od 1/5 drž. teritorija BiH i nešto više od 1/10 st. Niska Hercegovina (5946 km2) dio je sredozemnoga prostora. Sastoji se od vapnenačkih zaravni, polja u kršu (Posuško blato, Popovo polje, dio Imotsko-bekijskoga polja i dr.) te nizina uz r. Neretvu i njezine pritoke. Izlazi na jadransku obalu kod zaljeva Neum–Klek. Vinogradarstvo i voćarstvo (trešnje, breskve, smokve, bademi), uzgoj povrća i duhana. Visoka Hercegovina (4245 km2) dio je regije visokoga krša. Obuhvaća gornje i sr. porječje Neretve, planine Čvrsnicu, Prenj, Leliju, Zelengoru i dr., te Nevesinjsko (188 km2) i Gatačko (57 km2) polje. Stočarstvo (ovce, goveda). Ležišta lignita. Osim Neretve, važnija rijeka je Trebišnjica (ponornica). Submediteranska klima; krške planine imaju planinsku klimu. Mostar (najveći grad, 94 100 st.), Trebinje (29 300 st.), Ljubuški (9100 st.), Čapljina (7700 st.), Posušje (4700 st.). Sveučilište u Mostaru. Zračna luka Mostar.
Ime nosi po Stjepanu Vukčiću Kosači (herceg od 1448) kada su joj granice i do Lima, z do Cetine, te s do Uskopja i j do Boke; prvi se put tako spominje 1454. Granice prema Hrvatskoj (Dalmacija) utvrđene su u osnovi mirovnim ugovorom u Srijemskim Karlovcima (1699), ali su se, kao i druge, često mijenjale; današnja razgraničenja utvrđena su uspostavom Federacije BiH. U 18 herceg. općina (do 1991) od 437 131 st. 47,2% bili su Hrvati, 25,9% Bošnjaci te 21,3% Srbi; u zap. H. više od 95% st. čine Hrvati. U povijesti, dio rim. Illyricuma, zap. H. je pod hrv. nar. vladarima, u ist. H. formiraju se kneževine Travunja, Zahumlje i Hum. Do tur. osvajanja (1482) pretežno vladaju hrv. velmože Šubići, Nelipčići, Hranići, Kotromanići, Kosače i dr. Poč. XIV. st. značajnija srp. doseljenja u ist. dijelovima koji su i pod srp. vlašću; od 1878. do 1919. pod austroug. vlašću; podijeljena na banovine u Kraljevini Jugoslaviji; 1941–45. u NDH. Od 1945. dio je BiH kao jedne od jugoslav. republika do njezina raspada kada se po autonomiji hrv. entiteta (Hrvatska zajednica Herceg-Bosna) osamostaljuje zajedno s BiH kao međunarodno priznatom državom (1992). → Bosna i Hercegovina

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: