Hergešić, Ivo

Ivo Hergešić
Hergešić, Ivo, hrvatski povjesničar književnosti, teatrolog, prevoditelj i novinar (Zagreb, 23. VII. 1904 – Zagreb, 29. XII. 1977). Studirao pravo, medicinu, germanistiku i romanistiku, a doktorirao 1927. Novinar i urednik Obzora (1923–41), ravnatelj kazališta Komedija (1953–56). Utemeljitelj studija komparativne književnosti (1956) te nastave teatrologije i filmologije. Pisao književne, kazališne, filmske i likovne kritike te objavljivao književnopovijesne i teatrološke studije, a bavio se i prevođenjem s francuskog, njemačkog, engleskog, španjolskog, nizozemskog i ruskog jezika. Posrednik svjetske književne baštine koja je, uz modernu hrvatsku književnost, bila predmetom i njegova znanstvenog zanimanja. Važnija djela: Poredbena ili komparativna književnost (1932); O prijevodima i prevođenju (1934); Književni portreti (od 1955. u više izdanja); Shakespeare, Molière, Goethe (1957).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: