Herod Antipa

Herod Antipa, palestinski tetrarh (←21 – Lugdunum Convenarum, 39). Drugi sin Heroda Velikog, suprug Herodijade. Poslije očeve smrti (←4) tetrarh Galileje i Pereje. Prijatelj rim. cara Tiberija, osnovao grad Tiberias. Dao pogubiti Ivana Krstitelja. Sukobljavao se s Herodom Agripom I. te zatražio rim. posredovanje (37), ali ga je car Kaligula svrgnuo i internirao u Galiju, gdje je i umro.