Herod Arhelaj

Herod Arhelaj, palestinski tetrarh (Judeja, ←22 – Galija, o. 18). Sin i gl. nasljednik Heroda Velikog. Nakon očeve smrti (←4) zatražio od Rima potvrdu kralj. naslova i vlast nad Judejom, Idumejom i Samarijom. Iako mu je potvrđena vlast nad tim područjima, naslov mu je uskraćen te je upravljao pod naslovom etnarha. Sukobljavao se sa Židovima koji su ga držali strancem te ga pred carem Augustom optužili za tiraniju (6). Prognan u Galiju; njegovo je područje podređeno rim. upravitelju.