Hérold, Louis-Joseph-Ferdinand

Hérold, Louis-Joseph-Ferdinand, francuski skladatelj (Pariz, 28. I. 1791 – Pariz, 19. I. 1833). Školovao se u Parizu, 1812. osvojio Prix de Rome, 1815. u Napulju nastupio kao operni skladatelj, poslije u Parizu bio korepetitor pariške Opere. Skladao više od 20 opera (najveći uspjeh Zampa ili mramorna zaručnica), 6 baleta, 2 simfonije, 4 klavirska koncerta, komorne i klavirske skladbe, 10-ak arija uz orkestar, romanse, kanconete, scensku glazbu. Ostavio memoare.