Herriot, Édouard

Édouard Herriot
Herriot, Édouard, francuski političar i književnik (Troyes, 5. VII. 1872 – Saint-Genis-Laval/Lyon, 26. III. 1957). Dugogodišnji gradonačelnik Lyona od 1905. Predsjednik Radikalne socijalističke stranke 1919–57. Senator 1912–19, zastupnik u Parlamentu 1919–40. i 1945–57. Predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova 1924–25. (uspostavio diplomatske odnose sa Sovjetskim Savezom), 1926. i 1932. Predsjednik Nacionalne skupštine 1936–40. i 1947–54. Interniran u Francuskoj 1942–45. Protivnik ponovne militarizacije Njemačke. Bio je i vrlo plodan književnik. Djela: Madame Récamier i njezini prijatelji; Beethovenov život; Nova Rusija; Udružene države Europe; Nekoć (memoari).