Herzl, Theodor

Theodor Herzl
Herzl, Theodor, vođa cionističkog pokreta (Budimpešta, 2. V. 1860 – Edlach an der Rax, Austrija, 3. VII. 1904). Obitelj mu potječe iz Zemuna. Pravnik, bavio se novinarstvom i književnim radom. Boravio u Parizu. Potaknut zbivanjima u svezi s Dreyfusovim procesom, postavio problem židovskoga naroda i države na razinu pitanja od svjetskog interesa. U programatskom spisu Židovska država (1896) iznio plan za osnutak narodne židovske države u Palestini. Sazvao I. cionistički kongres u Baselu (1897); prvi predsjednik Svjetske cionističke organizacije. U Izraelu slavljen kao idejni i politički začetnik nacionalne države židovskoga naroda.