Hesse, Hermann

Hermann Hesse
Hesse, Hermann, njem. književnik (Calw, 2. VII. 1877 – Montagnola, Švicarska, 9. VIII. 1962). Napušta sjemenište te radi kao knjižarski i bravarski pomoćnik. Zatim živi kao slobodni pisac; 1911. putuje u Indiju, a za I. svj. rata boravi u Švicarskoj čiji je državljanin od 1923. Javio se autobiograf. i lirskim radovima, a širi uspjeh donose mu djela posvećena unutar. krizi, odrastanju i duhovnom sazrijevanju Demian (1919) i Siddhartha (1922). Spram ratnog iskustva te teških društv. i polit. prilika posvećuje se istraživanju čovjekove untrašnjosti i njezinim labirintima, mističkim doživljajima, kao i problematiziranju seksualnosti, što posebno dolazi do izražaja u jednom od njegovih najpoznatijih romana Stepski vuk (1927). Vrhuncem njegova knjiž. stvaralaštva smatra se roman Igra staklenim perlama (1943) u kojem zagovara pomirenje duha i prirode, znanosti i umjetnosti te približavanje zapadnjačke i istočnjačke misli. Pisao pjesme, eseje i putopise, a njegova ostvarenja stekla su široko čitateljstvo. God. 1946. dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ostala važ. djela: Zaratustrin povratak; Pogled u kaos; Narcis i Zlatousti; Putovanje na Istok; Kuća snova; Rat i mir; Zaklinjanja.