Hetiti

Hetiti, hetitski vladar pred bogom plodnosti, reljef na stijeni kraj Ivriza

Hetiti, Lavlja vrata u Hatušašu

Hetiti, reljef s tvrđave Asitavende
Hetiti, indoeur. narod koji je o. ←2000. prodro u Malu Aziju, zavladao starosjedilačkim Protohatima te u ist. Maloj Aziji osnovao snažnu državu s prijestolnicom Hatušaš (danas Bođazkale). Utemeljitelj drevne hetitske države (o. ←1600–←1490) bio je Labarna; njegov sin Hatušili I. ratovao je u sjev. Siriji, a unuk Muršili I. u Babiloniji. Nakon razdoblja unutar. nemira i anarhije, novu hetitsku državu (o. ←1440–←1200) osnovao je Tudhalija II. Njezin najistaknutiji vladar bio je Šupilulijuma I. (o. ←1375–←1340), koji je svojoj vlasti podvrgao državu Mitanaca i sjev. Siriju. Njegov sin Muršili II. osvojio je zemlju Arzavu. Njegovi nasljednici vodili su česte ratove s Egiptom (Muvatali se borio kraj Kadeša, a Hatušili III. sklopio je mir s Ramzesom II.). Hetitska država srušena je o. ←1200. u vrijeme velikih doseoba naroda. U Siriji su se još nekoliko stoljeća održala manja, djelomično neovisna, kneštva s hetitskim vladajućim slojem.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: