Heusinger, Adolf

Heusinger, Adolf, njem. general (Holzminden, 4. VIII. 1897 – Köln, 30. XI. 1982). God. 1940–44. načelnik operativnog odjela vrhovnog stožera kopnene vojske, 1950. vrhovni savjetnik njem. sav. vlade kod priprema za ponovno naoružavanje, 1957. gl. inspektor Bundeswehra, 1961–64. predsj. vojnog odbora NATO-a.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: