Heyerdahl, Thor

Thor Heyerdal
Heyerdahl, Thor, norveški prirodoslovac i etnolog (Larvik, 6. X. 1914 – Colla Micheri, Italija, 18. IV. 2002). Inicijator i vođa prekooceanskih znanstvenih ekspedicija kojima se istraživalo mogućnosti starih prekooceanskih veza između udaljenih civilizacija i kultura. Na splavi → Kon Tiki preplovio je 1947. južni Pacifik od Perua do istočne Polinezije da bi dokazao svoju (u znanosti upitnu) teoriju o podrijetlu Polinezijaca iz Južne Amerike (knjiga Kon Tiki, 1948).  Na čamcu Ra, sagrađenom od papirusa, preplovio je 1969. Atlantski ocean od Maroka do Srednje Amerike s namjerom da potvrdi pretpostavku o utjecaju egipatske kulture na pretkolumbijsku zapadnu hemisferu (Ekspedicija Ra, 1970). Izučavao i kamene spomenike na → Uskršnjem otoku (Aku-Aku: tajna Uskršnjeg otoka). Jedan asteroid nazvan je njegovim imenom.