Heymans, Corneille

Corneille Heymans
Heymans, Corneille, belgijski fiziolog (Gent, 28. III. 1892 – Knokke, 18. VII. 1968). Završio studij medicine u rodnome gradu, gdje je predavao farmakologiju. Proučavao utjecaj karotidnih tjelešaca (posebnih anatomskih struktura na račvištu vratnih arterija) na disanje, frekvenciju srca te krvni tlak. Dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1938.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: