Hicks, John Richard

Hicks, John Richard, britanski ekonomist (Warwick, 8. IV. 1904 – Blockley, 20. V. 1989). Studirao na Oxfordu (1922–26). Profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih znanosti (1926–35), zatim u Manchesteru (1935–46) i na Oxfordu do mirovine 1989. Podijelio Nobelovu nagrade za ekonomiju 1972. (s K. J. Arrowom) za doprinose teoriji ravnoteže. Analitički ih izlaže u djelima: Teorija nadnice (1932) i Vrijednost i kapital (1939). Nastavlja Walrasove i Paretove analize unoseći nove uvjete i pretpostavke te dolazi do zaključka da se ne može dalje održati kapitalistički sustav kao sustav slobodnoga poduzetništva. Preuzima Keynesovu terminologiju, niz njegovih stavova i argumenata. Važnija djela: Ponovno razmatranje teorije vrijednosti; Prijedlog za pojednostavljenje teorije novca; Osnove ekonomije blagostanja; Doprinos teoriji poslovnih ciklusa; Mjerenje realnoga dohotka; Kapital i rast; Teorija ekonomske povijesti; Zbirka radova o ekonomskoj teoriji.