Hilpert, Heinz

Hilpert, Heinz, njemački glumac i redatelj (Berlin, 1. III. 1890 – Göttingen, 25. XI. 1967). Direktor Njemačkoga državnog kazališta u Berlinu (1934–44), bečkoga Theater in der Josefstadt (1938–45), a nakon rata intendant Njemačkoga kazališta u Göttingenu (1950–66). Kao redatelj nastavlja se na praksu Reinhardtove škole. Istaknuo se kao majstor uprizorenja suptilnih realističkih drama (na primjer A. P. Čehova).