Hipatija

Hipatija (grčki Hypatía), grčka filozofkinja i matematičarka (Aleksandrija, oko 370 – Aleksandrija, oko 415). Kći matematičara Teona iz Aleksandrije. Pristaša Platonove filozofije te voditeljica filozofske škole u Aleksandriji. Oko nje se okupljao nekršćanski krug filozofa u Aleksandriji. Za protupoganskih progona u vrijeme cara Teodozija II. ubili su je kršćani. Nadgrobnu pjesmu spjevao joj je pjesnik Palada. Djela su joj izgubljena, a vijesti o njoj sačuvane su kod njezinih učenika Sinezija i Damaskiosa. Charles Kingsley opisao ju je u romanu Hypatia (1853).