Hipnos

Hipnos (grč. Hýpnos), u grč. mitologiji, personifikacija i božanstvo sna, sin Noći i blizanac boga Smrti Tanata, s boravio u podzemlju; imao moć da svakoga uljulja u san. Uspavao je i Zeusa na Herinu molbu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: