Hipokrat

Hipokrat
Hipokrat (grč. Hippokrátēs), grč. liječnik (otok Kos, o. ←460 – Lorisa, Tesalija, o. ←377). Smatra se ocem znanstv. medicine, odvojio u medicini znanost od magije i praznovjerja. Postavio teoriju o četirima tjelesnim sokovima – krv, sluz, žuta i crna žuč. Zdravlje je dobro miješanje, a bolest je poremećaj u ravnoteži tih sokova. H. je dobro opisao kliničke simptome mnogih bolesti kao i mnoge kliničke sindrome. Važan je i njegov doprinos kirurgiji.