Hirohito

Hirohito
Hirohito, 124. japanski car (Tokyo, 29. IV. 1901 – Tokyo, 7. I. 1989). Sin cara Jošihita, naslijedio ga na prijestolju 1926. Razdoblje njegove vladavine nazvano je šova (showa – “posvećeni mir”), ali je već ispočetka bilo obilježeno osvajačkom politikom (napadi na Mandžuriju 1931, Kinu 1937. i objava rata SAD-u 1941). Tek potkraj II. svjetskoga rata dignuo je glas protiv militarista, ali je ipak i dalje vjerovao u konačnu pobjedu Japana. Nakon razaranja Hiroshime i Nagasakija objavio bezuvjetnu kapitulaciju Japana 1945. Odrekao se “božanskoga podrijetla” 1946. Ustavom iz 1947. bitno su mu ograničene ovlasti. Međunarodni sud oslobodio ga je optužbe za ratne zločine 1948.