Hitchings, George Herbert

Hitchings, George Herbert, američki kemičar (Hoquiam, Washington, 18. IV. 1905 – Chapel Hill, 27. II. 1998). Predavač na Harvardovu sveučilištu do 1939. Radio na otkrivanju lijekova protiv malarije, leukemije, virusne infekcije i dr. Podijelio s G. B. Elion i sa J. Blackom Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu 1988. 

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: