Hobbema, Meindert

M. Hobbema Vodenica, Amsterdam, Rijskmuseum
Hobbema, Meindert, hol. slikar (Amsterdam, 31. X. 1638 – Amsterdam, 7. XII. 1709). Učenik J. van Ruisdaela; slikar analitičar hol. krajolika, senzibilno oslikanih magličastih atmosfera šumaraka, aleja, motiva s kućicama i mlinovima u okolici Haarlema i u ist. hol. pokrajinama (Drvored u Middelharnisu). Namazi boje su temperamentni i grubi, a topli kolorit varira u tonovima s ponekim jarkim akcentom. Krajolike tretira pleneristički i time anticipira impresioniste koji su ga otkrili nakon dva stoljeća zaborava.