Hofmannsthal, Hugo von

Hugo von Hofmannsthal
Hofmannsthal, Hugo von, austrijski književnik (Beč, 1. II. 1874 – Rodaun, 15. VII. 1929). Javio se Pjesmama (1903) i lirskim dramama (Jučer, 1891; Žena na prozoru, 1897; Tizianova smrt, 1901). Poslije se okreće etičkim temama te nastoji na obnovi antičke i zapadnoeuropske književne baštine, što posebno dolazi do izražaja u dramama (Malo kazalište svijeta, 1903; Edip i Sfinga, 1906; Alkestis, 1911), komedijama (Kristinino putovanje kući, 1910) i libretima za opere R. Straussa (Elektra; Kavalir s ružom, 1911; Arijadna na Naks/os/u; Žena bez sjene, 1919; Arabella, 1933). Teme iz srednjega vijeka i baroka primijenio je u dramama i misterijima Svatković (Jedermann, 1911), Salzburško veliko kazalište svijeta (1922) i Kula (1925). Svojim bogatim i utjecajnim dramskim opusom ubraja se među najznačajnije austrijske dramatičare.