Holjevac, Većeslav

Većeslav Holjevac
Holjevac, Većeslav, hrvatski političar (Karlovac, 22. VIII. 1917 – Zagreb, 11. VII. 1970). Član Komunističke partije Jugoslavije od 1939. Organizator antifašističkoga pokreta na Kordunu. Nakon II. svjetskoga rata obnašao visoke vojne dužnosti u Zagrebu i Istri. Šef vojne misije u Berlinu. Zastupnik u Saveznoj skupštini i u Hrvatskom saboru. Ministar raznih resora u Vladi FNRJ i NRH. Gradonačelnik Zagreba 1952–62. Potaknuo širenje grada južno od Save. Član Izvršnoga vijeća Sabora i predsjednik Matice iseljenika Hrvatske. Isključen iz CK SKH nakon Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika (1967). Imao je čin general potpukovnika. Djela: Hrvati izvan domovine (1968), Zapisi iz rodnog grada (1972).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: