Homeini (Khomeini), Ruholah Musavi

Ruholah Musavi Homeini (Khomeini)
Homeini (Khomeini), Ruholah Musavi, iranski vjerski vođa i političar (Homein, 24. IX. 1902 – Teheran, 3. VI. 1989). Predavao teologiju kao → mudžtahid. Postao → ajatolah 1953. Sudjelovao u protuvladinim nemirima 1963. Prognan iz zemlje 1964. U Iraku 1964–78, potom u Parizu, odakle agitira za stvaranje islamske republike. Vratio se u zemlju 1979. nakon bijega šaha → Mohameda Reze Pahlavija. Osnovao Islamski revolucionarni komitet i referendumom 1979. izabran za doživotnoga svjetovnog i vjerskog vođu. Državni poglavar 1979–89; uveo režim vjerske strahovlade uz brojna smaknuća demokrata i neistomišljenika.