Howe, Julia Ward

Howe, Julia Ward, američka pjesnikinja (New York, 27. V. 1819 – Newport, 17. X. 1910). Osnovala više ženskih udruga, zauzimala se za ravnopravnost žena i oslobađanje robova. Autorica Bojne pjesme republici, popularne kod pristaša Sjevera u Američkome građanskom ratu. Važnije zbirke: Strasni cvjetovi; Kasnije pjesme. Autobiografija Sjećanja: 1819–1899.