Hoyle, Fred

Fred Hoyle
Hoyle, Fred, engleski astronom i matematičar (Gilstead, Bingley, 24. VI. 1915 – Bournemouth, 20. VIII. 2001). Profesor  u Cambridgeu (1945–72) i direktor Instituta za teorijsku astronomiju (1966–72). Koautor teorije o stalnoj gustoći svemira (engl. steady-state theory, 1948) prema kojoj se tvar u svemiru stalno stvara. Također postavio teoriju o postanku elemenata na temelju čega je određena i starost svemira. Rezultat se slaže s drugim metodama određivanja starosti svemira.