Hooke, Robert

Hooke, Robert, engleski znanstvenik i izumitelj (Freshwater, otok Wight, 28. VII. 1635 – London, 3. III. 1703). Zaključio da se Jupiter okreće; navodi se da je utvrdio zakone gibanja planeta prije Newtona. Unaprijedio astronomske instrumente, satove, konstruirao mikroskop kojim je otkrio stanice biljaka (uveo pojam stanice u značenju koje ima pojam atom u kemiji i fizici). Najpoznatiji po zakonu o naprezanju elastičnoga tijela (Hookeov zakon, 1676).