Hoover, John Edgar

John Edgar Hoover
Hoover, John Edgar, američki pravnik i političar (Washington, 1. I. 1895 – Washington, 2. V. 1972). Magistrirao pravo na Sveučilištu George Washington 1917. U Ministarstvu pravosuđa od 1917. Pomoćnik ministra pravosuđa 1919–24. Direktor Istražnoga biroa od 1924, poslije nazvanog FBI (Savezni istražni biro), do 1972. Istaknuo se u borbi protiv organiziranoga kriminala 1930-ih. Jedan od najutjecajnijih političara “iz sjene”; nastojao nadzirati demokratske političke krugove, isticao se u progonu komunista u doba → makartizma.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: