Hope, Bob

Bob Hope
Hope, Bob (pravim imenom i prezimenom Leslie Townes Hope), američki filmski, kazališni i televizijski glumac (Eltham/London, 29. V. 1903 – Toluca Lake/Los Angeles, 27. VII. 2003). Proslavio se u 1930-ima kao radijski komičar, 1940-ih i 1950-ih jedan je od najpopularnijih holivudskih glumaca, a status vodećeg američkog zabavljača zadržao je i u 1960-ima, osobito u televizijskim nastupima. Zbite građe, “smiješna” lica, dobar plesač i pjevač, najveće uspjehe zabilježio je serijom filmova Put u … (na primjer Put u Rio, 1947, N. Z. McLeoda), gdje su mu partneri bili B. Crosby i D. Lamour. Dobitnik pet specijalnih Oscara.