Hornbostel, Erich Moritz von

Hornbostel, Erich Moritz von, austrijski muzikolog (Beč, 25. II. 1877 – Cambridge, 28. XI. 1935). Studirao kemiju, fiziku, filozofiju i psihologiju, osobito psihologiju zvuka; 1906–33. direktor berlinskoga Fonografskog arhiva i (1923–33) sveučilišni profesor, 1933–34. profesor na New School for Social Research u New Yorku, od 1934. profesor u Cambridgeu. Objavio mnogobrojne rasprave, osobito o narodnoj glazbi dalekoistočnih naroda, s Carlom Stumpfom od 1922. objavljivao časopis Sammelbände für vergleichende Musikwissenschaft. Pod nazivom komparativna muzikologija utemeljio znanstvenu disciplinu etnomuzikologiju.