Hua Guofeng (Hua Kuo-Feng)

Hua Guofeng
Hua Guofeng (Hua Kuo-Feng), kin. političar (Jiaocheng, 1921). Tajnik grad. komiteta Hsiang-t’ana 1955–58. Viceguverner pokrajine Hunan 1958–67. Tajnik Oblasnoga komiteta KP Kine za Hunan od 1959. Predsj. Revoluc. komiteta za Hunan 1970. Član CK KP Kine od 1960, Politbiroa od 1973. Ministar javne sigurnosti i potpredsj. vlade 1975–76. Predsj. vlade 1976–80. i potpredsj. CK KP Kine. Nakon smrti Mao Ce-Tunga predsj. CK i vrhovni zapovjednik vojske 1976–81.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: