Hughes, William Morris

Hughes, William Morris, austral. političar (London, 25. IX. 1864 – Sydney, 28. X. 1952). Sindikalni aktivist od 1884. Laburist; zastupnik u parlamentu Novoga Južnog Walesa 1894–1901. Zastupnik u prvome sav. parlamentu od 1901. Ministar vanj. poslova 1904. Drž. odvjetnik 1908–15. Predsj. vlade 1915–23. Osnivač i predsj. Nar. stranke 1917. Ponovno ministar vanj. poslova 1937–39, mornarice 1940–41. Član Ratnog savjeta 1941–44. Djela: Bešćutnost i križarski ratovi; Politike i moćnici.