Hunyadi, János (Sibinjanin Janko)

János Hunyadi (Sibinjanin Janko)
Hunyadi, János (Sibinjanin Janko), erdeljski vojvoda (Hunyad, Erdelj, 1387 – Zemun, 11. VIII. 1456). Ratujući na strani Ugarske, istaknuo se u mnogim sukobima s Turcima. God. 1441. porazio kraj Beograda beograd. sandžak-bega; 1442. pobjeđuje Turke u Transilvaniji. U tzv. Dugom ratu zauzeo (1443) Niš i prodro do Sofije; 1444. sudjeluje u bitki kraj Varne. Od 1446. do 1452. regent je za malodobnoga ug. kralja Ladislava V. Postuma. Djelovao na ustroju protutur. voj. saveza kršć. vladara. God. 1448. prodire na Kosovo, ali je zbog izdaje raškog despota Đurđa Brankovića prisiljen na uzmak. Na povratku ga Đurađ zarobljava i pušta nakon isplate velike otkupnine. Tijekom idućih god. nastavlja s intenzivnim protutur. djelovanjem, prodire (1454) kroz Rašku i Bugarsku, pustoši Niš i Pirot te spaljuje Vidin. Jedan od najistaknutijih sudionika obrane Beograda (1456), tijekom borbe umire od kuge. Otac je hrv.-ug. kralja Matije Korvina. Kao protutur. ratnik opjevan je u mnogim nar. pjesmama.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: