Huriti

Huriti, drevni narod s Orijenta, isprva naseljeni j od jezera Van (prostor uz ist. granicu maloaz. dijela Turske). Spominju se od kraja ←III. tisućljeća. Predvođeni voj. prvacima prodiru u Mezopotamiju, Siriju i Palestinu; o. pol. ←XVI. st. s njima se u Siriji sukobljava hetitski vladar Hatušili I. U gornjoj Mezopotamiji ustrojili državu Mitani. Tijekom dužeg razdoblja njezini su vladari (posebno Saušatar, o. ←1430) ratovali s Egiptom. Poslije nastupa doba mira (u vrijeme vladavine Artatame, Šutarne II. i Tušrate, od o. ←1390. do o. ←1350). Oko pol. ←XIV. st. državu su pokorili Hetiti. Jedan ogranak H. ustrojio je nekoliko stoljeća poslije na svojem ishodišnom području državu Urartu. Poznato je nekoliko huritskih bogova: Kumarbi (otac svih bogova), bog oluje Tešup i njegova žena Hepat, božica ljubavi Šuaška i bog Sunca Šimigi.