Husserl, Edmund

Edmund Husserl
Husserl, Edmund, njemački filozof (Prossnitz/Prostějov, Moravska, 8. IV. 1859 – Freiburg im Breisgau, 27. IV. 1938). Profesor u Göttingenu i Freiburgu. Osnivač fenomenološke škole. Utemeljuje novu, “čistu logiku” kao strogo teoretsku disciplinu, pobijajući svaki psihologizam. S pomoću fenomenološke metode želi izgraditi filozofiju kao strogu znanost, znanost o bitnome. Polazi od fenomena kao predmeta spoznajne redukcije, po kojoj se otkriva bit čistih doživljaja. Husserlova je fenomenologija uperena protiv nefilozofskoga duha njegova vremena. Snažno utjecao na zapadnoeuropsku filozofiju. Glavna djela: Logička istraživanja (I–II); Ideje za jednu čistu fenomenologiju i fenomenologijsku filozofiju; Kriza europskih znanosti i transcendentalna fenomenologija.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: