Huxley, Julian Sorell

Julian Sorell Huxley
Huxley, Julian Sorell, engleski biolog (London, 22. VI. 1887 – London, 14. II. 1975). Unuk → Thomasa H. Huxleya; dao prilog teoriji evolucije (jedan od tvoraca sintetske teorije evolucije – Evolucija: Moderna sinteza, 1943; pobornik religije ateizma, odnosno sustava evolucijskoga humanizma (Religija bez otkrivenja, 1957) nudeći nov pogled na kozmos, znanost, čovjeka (evolucijska etika); za evoluciju čovjeka zanimao se najviše u društveno-etičkom pogledu, s naglaskom na prenošenje kulturnoga naslijeđa potomstvu radi opstanka; izvrstan popularizator znanosti, prvi generalni direktor Uneska (1946–48) kroz koji je, politički i kulturalno, nastojao širiti svoje ideje, uspostaviti svijet mira nudeći rješenje koje stoji usuprot i marksističkoj dijalektici i svakom obliku tradicionalne religije. Ostala važnija djela: Jedinka u životinjskom kraljevstvu, 1912; Problemi relativnoga rasta, 1932; Memoari, I–II, 1970–73.