Hyderabad

Hyderabad, jedan od najvećih gradova Indije, 3 145 939 st. Smješten na r. Musi sz od Madrasa. Gl. grad pokrajine Andhra Pradesh od 1956. Osn. 1589. te je do države Hyderabad bio gl. grad Indije. Poznat po brojnim palačama, a najpoznatija je Char Minar (Četiri minareta). Danas je grad važno trg. i sveuč. središte.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: