Hyndman, Henry Mayers

Hyndman, Henry Mayers, brit. političar (London, 7. III. 1842 – London, 22. XI. 1921). Socijalist marksističkog usmjerenja. God. 1881. osnovao London Democratic Federation (od 1884. Social Democratic Federation). Jedan od utemeljitelja Druge internacionale. Osuđivao rat protiv Bura; kritički se odnosio prema umjerenjačkoj politici brit. laburista. Važna djela: Engleska za sve i Evolucija revolucije.