Ikeda, Hayato

Ikeda, Hayato, jap. političar (Hirošima, 3. XII. 1899 – Tokyo, 13. VIII. 1965). Diplomirao pravo u Kyotu 1925. Zastupnik u jap. parlamentu od 1949, ministar financija u kabinetu Y. Shigerua 1950–52, industrije i vanj. trgovine 1952–60. Gl. tajnik Liberalne (poslije Liberalno-demokratske) stranke. Predsj. vlade 1960–64. Zaslužan za ekon. oporavak i razvoj Japana.