intervju

intervju (engl. interview) 1. Novinska vrsta, javnosti namijenjen razgovor novinara s poznatim ili javnosti zanimljivim osobama objavljen u sredstvima javnog priopćavanja; javio se poč. XX. st. u SAD-u, u Europi 1930-ih god. 2. Metoda istraživanja javnog mnijenja; razgovor namijenjen istraživanju osobina pojedinca ili određene skupine; i. može biti standardiziran (vođen na temelju upitnika), polustandardiziran ili otvoren (razgovor).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: