iracionalni brojevi

iracionalni brojevi, brojevi koji se ne mogu prikazati omjerom cijelih brojeva nego samo s pomoću neperiodskih beskonačnih decimalnih razlomaka. Do pojma i. b. došli su već pitagorejci pokazavši da duljina dijagonale kvadrata nije sumjerljiva s njegovom stranicom. Neki i. b. su 2, 3, 5, e = 2,71828… (baza prir. logaritma), đ = 3,14159… i dr. I. b. s racionalnima čine skup realnih brojeva.