žirokompas ili girokompas

žirokompas ili girokompas, vrsta kompasa koji za određivanje strana svijeta upotrebljava žiroskop. Za razliku od magn. kompasa, ne ovisi o Zemljinu magn. polju pa na njega ne utječe metal ga se može upotrebljavati i u podmornicama, te u blizini polova Zemlje. Razvio ga je Hermann Anschütz-Kaempfe (1908) za upotrebu u podmornicama.