Ismail-paša

Ismail-paša, potkralj Egipta od 1863 (Kairo, 31. XII. 1830 – Istanbul, 2. III. 1895). Nasljedni naslov kediva dobio od sultana 1867. Naslov su njegovi potomci zadržali do 1914. Proširio vlast Egipta na južni Sudan i obalu Crvenoga mora. Iako je poticao gradnju Sueskoga kanala, prodao je egipatski dio (44%) dionica Sueske kompanije Velikoj Britaniji (1875). Potom pokušao ukloniti francusko-britanski nadzor nad egipatskim financiranjem. Prisiljen abdicirati 1879.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: