Istrati, Panait

Istrati, Panait, rum. i franc. književnik (Brăila, 10. VIII. 1884 – Bukurešt, 16. IV. 1935). Pisao na franc. jeziku romane i novele u kojima prevladava zanimanje za soc. tematiku te autobiograf. činjenice (Chira Chiralina; Ujak Anghel; Codine; Hajduci). Isprva socijalist. Nakon boravka u Rusiji 1927. razočaran Staljinovim režimom objavljuje knjigu Prema drugome plamenu.