Itagaki, Taisuke

Itagaki, Taisuke, japanski političar (Kochi, 21. V. 1837 – Tokyo, 16. VII. 1919). Sudionik revolucije 1867–68. Carev tajni savjetnik (1871–73), ministar za javne poslove (1878) i ministar unutarnjih poslova (1880, 1898). Godine 1881. osnovao prvu političku stranku (liberalna) u Japanu. Pristaša uvođenja liberalnoga parlamentarnog državnog sustava u Japanu (po uzoru na Veliku Britaniju ili SAD).