Ivan VI. Kantakuzen

Ivan VI. Kantakuzen  na crkvenom saboru 1351.
Ivan VI. Kantakuzen, bizantski car (Carigrad, 1292 – Mistra, 15. VI. 1383). Vladao od 1341. do 1354. Glavni savjetnik cara → Andronika III. Paleologa. God. 1328–41. samostalno vodi državnu politiku. Od 1341. regent za malodobnog cara → Ivana V. Paleologa. Iste godine dao se okruniti za protucara. Nakon dinastičkih borbi Ivan V. priznao mu je na deset godina status suvladara (1347). Izbijanjem novih dinastičkih sukoba praćenih građanskim ratom (1354), prisiljen odstupiti. Povukao se u samostan i ondje napisao kroniku događanja od 1320. do 1357, važan izvor za proučavanje onodobnih prilika u Carstvu.