Ivan VIII. Paleolog

Ivan VIII. Paleolog, biz. car (Carigrad, 18. XII. 1392 – Carigrad, 31. X. 1448). Sin Emanuela II. Paleologa. Suvladar od 1421; vladao od 1425. Zbog snažnih tur. nadiranja (opsada Carigrada 1422, pad Soluna 1430) učestalo se za voj. pomoć obraćao Zapadu. Spreman na izmirenje i sjedinjenje Ist. i Zap. crkve. Pohodio crkv. sabore u Ferrari i Firenci (1438–39). Proglasio crkv. uniju (1439), ali bez učinkovitijih uspjeha (izostanak odgovarajuće pomoći Zapada te žestok otpor Pravosl. crkve). U njegovo doba tur. je vojska odnijela važne pobjede nad kršć. snagama u bitkama kraj Varne (1444) i na Kosovu (1448).