Ivo od Chartresa

Ivo od Chartresa (Yves de Chartres), francuski teolog (kraj Beauvaisa, oko 1040 – Chartres, 23. XII. 1116). Jedan od najpoznatijih kanonista svojega vremena. Prior regularnih kanonika u St. Quentinu (Beauvais). Papa Ivan II. posvećuje ga 1090. za biskupa u Chartresu. Francuski kralj Filip I. utamničio ga je 1092. jer se Ivo usprotivio njegovu razvodu. Oslobođen nakon što je papa ekskomunicirao kralja. Na sinodi u Beaugencyju (1104) postiže pomirenje između kralja i pape. Posreduje u raspravama o investituri i sukobima između papinstva i država. Glavna su mu pravna djela Decretum i Panormia, te korespondencija važna za politička, vjerska i liturgijska pitanja.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: