Izak

Izak, Domenichino Žrtvovanje Izaka, Madrid, Prado
Izak (hebr. neka se Bog smješka), starozavjetni patrijarh, sin Abrahama i Sare. Kao dječak bio je Božjom intervencijom spašen od žrtvovanja. Oženio se Rebekom i imao dva sina – Ezava i Jakova. Prijevarom žene Rebeke, slijepi Izak pred smrt podjeljuje blagoslov i prvenstvo Jakovu umjesto prvorođenom Ezavu. Priča o Izakovu štovanju osuda je kanaanskoga kulta prinošenja ljudskih žrtava.