Izak I. Komnen

Izak I. Komnen, biz. car (o. 1005 – Carigrad, 1061). Vladao 1057–1059. Voj. udarom svrgnuo s vlasti cara Mihajla VI. (1057). Uspješno ratovao protiv Mađara (1059), osigurao granice od navala Pečenega i Arapa. Pokušao uspostaviti čvrstu voj. diktaturu, konfiscirao neke svjetovne i crkv. posjede zbog čega se sukobio s patrijarhom Mihajlom Kerularijem. Nakon što ga je uklonio, došlo je do nezadovoljstva Crkve i dijela plemstva. Zbog bolesti prisiljen odstupiti i povući se u samostan. Nasljednikom imenovao Konstantina X. Duku.