izum

izum, novo unapređenje određenog tehnol. ili poslovnog procesa. Najčešće se odnosi na tehn. rješenje ostvareno kao rezultat znanstv.-istraž. rada, ili iskustva, koji je tehnički izvodljiv te se može primijeniti u industr. ili nekoj drugoj djelatnosti. Izumiteljeva prava mogu se zaštititi patentom. Nositelj patenta ima isključivo pravo iskorišćivanja zaštićenog izuma, što znači da posjeduje pravo isključenja treće osobe od iskorišćivanja patenta bez dozvole.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: